Reservsida

Nu är elementjusteringen klar


Nästan alla element i hela föreningen är nu justerade. Ett par undantag fanns på grund av sjukdom men de kommer att åtgärdas snarast. Värmen skall nu ligga runt 22 grader.


Vi hade önskat kallare temperatur vid denna justering men vädret kunde vi inte göra något åt så vi får hoppas att det blev bra ändå.


Det framkom vid arbetet med elementen att någon har försökt att ändra på ventiler och termostater. Detta fick nu rättas till men vi vill inte att man gör samma sak igen.
DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET
ATT ÄNDRA PÅ ELEMENTENS VENTILER. 


Du får gärna sänka termostaten om det blir för varmt men inte försöka skruva upp dom förbi spärren.

Att gå in och ändra på något i dessa inställningar kommer att påverka hela systemet och drabba övriga fastighetsägare. Vi måste då göra en felsökning vilken kan komma att kosta 10-15.000 kronor. Kostnaden kommer att faktureras den som orsakat felet.


Skall du sätta in ett extra element eller göra någon annan ändring av värmesystemet skall Styrelsen kontaktas för att godkänna ändringen!Styrelsen

På tal om pengar...


Många funderar på dom 300 kronorna extra som vi får betala nu. 


Se det så här:

Den stora renovering på värmeanläggningen som vi genomför betalar vi kontant.  De pengar vi avsatt under alla år kommer nu till nytta. Det var detta som dom var avsedda för. Vi måste nu bygga upp denna fond igen, det kan komma nya storta utgifter och då måste vi vara beredda ekonomiskt. Det är därför vi betala extra nu några år.

Var glad att du tillhör en förening som har en bra ekonomi.