Aktuellt från styrelsen

Årsmötet
är  nu av klarat och ny styrelse har blivit utsedd. Läs mer på den sidan.
Som medlemmar i en samfällighetsförening är vi alla beroende av varandra och ett gott förhållande mellan oss alla är nödvändigt. Hittills har allt fungerat väldigt bra och vi hoppas att det kommer att vara så även i fortsättningen. Om någon upplevde årsmötet lite stökigt så tror vi ändå att det var en tillfällighet denna gång.


Styrelsen

Nya matavfallsåpåsar är nu utdelade


Den bunt som vi nu delat ut kommer att räcka några veckor. Nya påsar för matavfall kommer att finnas i tvättstugan. Vill du att påsen skall hålla även för mer fuktigt matavfall rekommenderar vi att du lägger tidningspapper i botten av påsen.

När det gäller restavfall skall detta läggas i våra sopstationer som vanligt. Ibland behöver du kasta större saker och då rekommenderar vi att du åker till Boda Återvinning och lämnar detta.


Nedan ser du meddelandena från Borås Energi vad som kommer att gälla i fortsättningen.


Trots att vi informerat flera gånger slängs fortfarande matavfall i plastpåsar i bruna tunnorna. Endast papperspåsar skall läggas där.  

OBS!  Plastpåsar oavsett  innehåll skall slängas i gamla skåpet!

Fiber 
Vill du ansluta fastigheten till fiberkabeln som ligger nedgrävd utanför ditt hus skall du kontakta SplitVision Borås Elhandel, tel 033-357200

Avloppet


Vi har ett gemensamt avlopp för alla husen. Från våra respektive hus går avloppsledningen till en stamledning som är gemensam. Den första delen svarar respektive husägare för, stamledningen är föreningens ansvar.


Någonstans kärvar det och vattnet i diskhon vill inte rinna ned som det skall. 


Vi är några som har anlitat LBC i Borås för att rensa i avloppet men de rensar bara fram till stamledningen. Har ni avrinningsproblem i ert hus skall i första hand det egna avloppet rensas. Några skarpa medel som soda eller liknande får inte användas då det kan skada rören. Kostnaden för detta betalas av respektive husägare.


2018-04-11

 

Motion ang vattentemperaturen i vissa fastigheter antagen på årsmötet den 11 april

 

 

Vid årsmötet den 11 april 2018 bifölls en motion från flera husägare ang. klagan på varmvattentemperaturen.

 

En VVS-konsult kommer därför att närmaste tiden undersöka systemet för varmvatten på de fastigheter som har problem med detta.

 

Det är viktigt att vi så snart som möjligt får veta om flera har problem med varmvatten. Detta kan du kolla genom att placera en stektermometer i ett glas eller mugg och öppna varmvattenkranen för fullt.

 

Temperaturen ska komma upp i 50 ° efter en kort stund med fullt öppen kran. Gör det inte det så meddela styrelsen via e-post eller telefon snarast.

 

Länk till e-brev finns på kontaktsidan.