Elbil info

Information om elbilar och laddning

Utvecklinegen går snabbt och inom några år kommer de flesta av oss att ha en elberoende bil. Styrelsen bevakar våra möjligheter och följer upp vad som händer och vilka möjligheter vi kan ge våra husägare.

Det finns fyra typer av laddbara bilar:

Mildhybridbil;

En mildhybrid drivs primärt med en förbränningsmotor med hjälp från en liten elmotor. Elmotorn är så pass liten i en mildhybrid att den inte klarar att driva bilen på enbart el, utan hjälper istället till att strömförsörja vissa delar av tekniken, och på sätt minska bränsleförbrukningen en aning, ofta bara några procent.


Elhybrid;

En elhybrid drivs av en elektrisk motor och en förbränningsmotor (bensin eller diesel) tillsammans. Kortare sträckor klarar elhybriden av att köra på enbart el. Oavsett väg och hastighet växlar bilen automatiskt och sömlöst mellan ren el och förbränningsmotorn, och hjälper därmed till att bli mer bränsleeffektiv. En elhybrid är aldrig beroende av att kopplas in med sladd eftersom batteriet laddas automatiskt av bilens rörelseenergi. 15 miljoner människor har redan valt någon av Toyotas elhybrider.


Laddhybrid; (Kallas äv en Pluginhybrid)

En laddhybrid fungerar i praktiken som en elhybrid, men är oftast dyrare och har ett större batteri och en förbränningsmotor som arbetar tillsammans. Förutom det större och tyngre batteriet som kräver mer resurser att tillverka, är den största skillnaden att du kan ladda batteriet med sladd, och köra 5-8 mil på 100% el.


Elbil/Batteribil; Bensinmotor saknas och endast en elmotor driver bilen. Körning på enbart el är begränsad till 40 - 60 mil beroende på bilfabrikat. Därefter måste bilen laddas på en laddstation.


Elbil och laddhybrid kräver laddning via elnätet. För den som har eget garage kan en laddsrtation installeras. För övriga måste laddningen ordnas på annat sätt. Laddstationer finns på många ställen. Diskussioner pågår om att anpassa elnätet för alla boende så att laddning gemensamt eller individuellt blir möjlig i vår förening.


Bonus malus, skatt eller bonus på nya bilar

Bonus malus-systemet innebar att bilar med låga koldioxidutsläpp fick bonus i form av en återbetalning och bilar med höga utsläpp fick förhöjd skatt. Sedan 9 november 2022 får man inte längre miljöbonus när man köper en elbil, laddhybrid eller vätgasbil. Malusskatten finns dock fortfarande kvar. Den innebär att bilar med höga koldioxidutsläpp bestraffas med en förhöjd fordonsskatt, det vill säga ”malus”, under de tre första åren. Här förklarar vi hur det fungerar och vad det innebär för dig.

Laddstation - Viktigt!!

En viktig del är att vägguttaget som används måste vara av godkänd typ.

De vägguttag som vi har i dag duger inte längre. De är inte dimensionerade för den belastning som fordras, risken för brand är stor. 


Endast vägguttag installerade av godkänt elföretag får användas


Kontakta därför en behörig elinstallatör för att göra en korrekt installation.


Ladda bilen kan ge din organisation bidrag för kostnader som arbete, material, grävning, installation och liknande. Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaderna, men med ett maxbelopp 15 000 kr per laddpunkt.

Bidraget kan inte delas ut till privatpersoner. Det kan inte heller gå till laddstationer avsedda för allmänheten eller laddstationer som måste installeras enligt lag, annan författning eller villkor i tillstånd. Kontakta Naturvårdsverket.

Redan i dag är var annan ny bil av en laddbar modell.

Vi måste som samfällighetsförening vara beredda på att allt fler vill ha möjlighet att fritt välja bil när man byter.  Vi måste också se till att vårt område är attraktivt när folk söker nytt boende. Av dessa anledningar vill vi som förening förbereda ladd-möjligheer för elbil. Alla skall kunna lada sin elbil i anslutning till bostaden-

Kostnader för egen laddstation


Det räcker med den strömkälla vi har d v s 16 Amp och 230 V. 

Installationskostnaden inkl laddaren c:a 7-15000 kr. Bidrag från Naturvårdsverket  med halva arbets- och materialkostnaden. 


Drar man samtidigt in 3-fas ström för ev. framtida behov hamnar kostnaden på c:a 20000 k
r

Så här fungerar en gemensam laddstation

Så här fungerar det med egen laddare

Här berättar en elbilsägare om hur man laddar sin laddhybrid från egen laddstation

Denna laddare har Myrås El AB monterat på hus 111. Den fungerar och redovisar strömförbrukningen till datorn. Den går även att starta via mobiltelefonen.