Elbil info

Information om elbilar och laddning

Det finns tre typer av laddbara bilar:

Hybridbil;  Detta system arbetar så att bensinmotorn laddar upp batteriet som tar över under kortare perioder. Bensinförbrukningen för bilen hamnar på c:a 4-5 dl/mil. Denna bil kan inte laddas, det gör bensinmotorn.


Laddhybrid; (Kallas äv en Pluginhybrid) Denna bil har både elmotor och bensinmotor. Körning på enbart elmotorn är begränsad till 5 - 7 mil. Därefter drivs bilen av omväxlande bensin/el, s k hybriddrift. Laddning av elmotorn sker via en laddstation. Bensinförbrukningen för bilen hamnar i snitt på c:a 1,5-2 dl/mil då bilen till stor del drivs med el. 


Elbil; Bensinmotor saknas och endast en elmotor driver bilen. Körning på enbart el är begränsad till 40 - 60 mil beroende på bilfabrikat. Därefter måste bilen laddas på en laddstation.


Elbil och laddhybrid kräver laddning via elnätet. För den som har eget garage kan en laddsrtation installeras. För övriga måste laddningen ordnas på annat sätt. Laddstationer finns på många ställen. Diskussioner pågår om att installera en station i föreningen som alla i föreningen kan använda.


Bonus/Malus innebär att Du kan få bidrag om Du köper en elkonverterad bil. Bidraget är olika stort beroende på bilmodell men kan bli upp till 70.000 kr från april 2021.

Laddstation - Viktigt!

En viktig del är att vägguttaget som används måste vara av godkänd typ.

De vägguttag som vi har i dag duger inte längre. De är inte dimensionerade för den belastning som fordras, risken för brand är stor. 


Endast vägguttag installerade av godkänt elföretag får användas


Kontakta därför en behörig elinstallatör för att göra en korrekt installation.


Från och med den 1 januari 2018 till och med sista december 2020 kan du som privatperson söka bidrag för att köpa in och installera en laddstation för din laddbara bil i anslutning till ditt hem. Stödet är ett ekonomiskt bidrag som täcker
50 procent av kostnaderna för utrustningen, samt 50 procent av installations-kostnaden.

Denna laddare har Myrås El AB monterat på hus 111. Den fungerar och redovisar strömförbrukningen till datorn. Den går även att starta via mobiltelefonen.


Utvärdering efter 6 månads blandad körning med en Golf GTE laddhybrid

Efter sex månader och 630 mil med blandad körning blev resultatet 187 liter bensin och 649 kwh laddning. Räknar man samman all förbrukning blir kostnaden c:a 5:- per mil.

Bidrag till egen laddstation.                Klicka på bilderna

Utvecklingen går väldigt fort. Redan i dag är var tredje ny bil en laddbar modell.

Vi måste som samfällighetsförening vara beredda på att allt fler vill ha möjlighet att fritt välja bil när man byter.  Vi måste också se till att vårt område är attraktivt när folk söker nytt boende. Av dessa anledningar vill vi som förening förbereda ladd-möjligheer för elbil. Till detta återkommer vi på Årsmötet i septemberr.

Kostnader för egen laddstation


Det räcker med den strömkälla vi har d v s 16 Amp och 230 V. 

Installationskostnaden inkl laddaren c:a 15000 kr. Bidrag från Naturvårdsverket  med halva arbets- och materialkostnaden. 


Drar man samtidigt in 3-fas ström för ev. framtida behov hamnar kostnaden på c:a 20000 k
r

Den ström som bilägaren tankar från vår planerade laddstation kommer att betalas via bankkort.

 

Så här fungerar en gemensam laddstation