Infosida

Informationssida Femtioöringen


Brand är det värsta som kan hända oss. Därför är det viktigt och
husägarens ansvar att se till så att detta inte händer. Blir det en
brand i ett av husen kommer den att sprida sig till de närliggande husen.

Det är ditt ansvar att se till så att detta inte händer!

 

- Se till så att du har minst en fungerande brandvarnare.

- Gå igenom och renovera din el. Gamla vägguttag och strömbrytare kan behöva bytas ut.

 - Glappkontakt i en strömbrytare innebär stor brandfara.

Tomrätt eller friköpa?


Funderar du på att friköpa din tomt så är det i dag en bra affär. Bankränta på 2% gör att det lönar sig för de flesta.


Priset på tomten utgår från taxeringsvärdet. Sedan räknar man ned det till 70% (Gäller radhus) och lägger på 15%. Det värde man då får fram är priset för tomten. Detta gäller för år 2020.


Exempel.

Markvärde enligt fastighetstaxeringen 288.000

Omärkningsbelopp (70% av tax.värde)  201.600

Tillägg 15%  30.240

Summa tomtpris 231.840 kr


Med 2% ränta på banklånet 200.000 kostar det 8000 kr/år. Lägg därtill att huset stiger i värde.

- Inskrivningskostnad tillkommer 825 kr

- Lagfartskostnad 1,5%


Vill du diskutera detta med Borås Stad kan du ringa till Mark o Exploatering på tel. 033-357000

Fiber eller kabel-TV?


Vi är några som dragit in fiber. För TV, dator mm är fiber oslagbart. Inga avbrott, stabil uppkoppling  och man väljer själv vilken leverantör man skall ha på TV-program och telefon.


Vi undersöker just nu om vi kan utverka någon rabatt på anslutningsavgiften om vi blir många som beställer på en gång. Till detta återkommer vi.

Några regler som gör att vi alla trivs:

Fjärrvärme

Värmen levereras av Borås Stad och är automatiserad och tidsreglerad genom en utomhusgivare. Värmeväxlaren tar emot 90 ° fjärrvärme, vi skickar ut 60 ° vatten i ledningarna.

 

Vattenburen golvvärme får INTE installeras. Endast eluppvärmt golv är tillåtet.
Hela värmeanläggningen är en enda enhet och styrs ifrån pannrummet. Ändringar av någon del som ingår i detta gemensamma system innebär att man förändrar förutsättningen för övriga husägare att få riktig värme.


Vatten och avlopp

Vatten och avlopp går genom kulvertar under husen. Om det blir stopp i avloppet hanteras detta av respektive husägare.

 

Vi har gemensam anläggning för VVS, därför är det viktigt att alla kranar och ledningar som ligger i kulvert under husen är tillgängliga för åtgärd. Se alltid till att inspektionsluckan i golvet är frilagd och möjlig att öppna.Tvättstuga

Tvättstugan delas och kan endast användas av föreningens medlemmar.

För att använda tvättmaskiner och torktumlare krävs mynt som läggs i en automat som finns på plats.

Vi har två tvättmaskiner och två torktumlare samt en större maskin för mattvätt.

Till tvättstugan hör torkrum med värmefläkt samt mangel. Torkrummet får användas under 3 timmar efter tvätt då avgift erlagts.

Beställning av tvättstuga görs på en lista som sitter i byggnaden. Efter användning skall rummen rengöras av de som använt lokalerna.

Här finns även soppåsar.

 

 

Sophantering

Detta är gemensamt. Kärl för soppåsar finns på flera ställen.

Vita påsarna ska användas för brännbart avfall, svarta för komposterbart avfall.

 

Markskötsel

Entreprenör är kontrakterad för att hantera gemensamma utrymmen med gräsklippning, snöskottning etc. Undvik att parkera bilar på gatan då den hindrar maskiner att komma fram för att göra rent trottoaren.

 

Parkering

Parkeringsplatserna är personliga och disponeras endast av de som hyrt dem. Ett antal gästparkeringar finns för våra besökare. vill du hyra, kontakta kassören. Det finns lediga parkeringsplatser på området.

 

Tomgångskörning - Av miljöskäl tillämpar vi 1 minuts tomgångskörnimg här i vår förening.


Gatuparkering - Då vi är ålagda av Borås Stad att hålla trottoaren skottad och ren önskar vi att man inte parkerar utefter gatan, då kommer inte maskinerna fram.


Garage

Vissa radhus saknar garage. Kölista för garageplatser finns på särskild plats på denna sida . Kontakta kassören.

 

Avgiften till Samfälligheten Femtioöringen


Kvartalsavgift:  Varje fastighet betalar en kvartalsavgift utifrån husstorlek/andelstal.


Följande ingår i denna:
- Fjärrvärme, varm- och kallvatten till fastigheten (ingen individuell mätning).
- Gräsmatteskötsel på allmänna ytor inom Samfälligheten
- Snöröjning som ovan
- Sophantering ( vita och svarta påsar, nya finns att hämta i tvättstugan )
- ComHems TV-utbud ( 12 kanaler )
- Tillgång till tvättstuga ( med två stora tvättmaskiner, två torktumlare, en centrifug samt torkrum). Betalning med 10-kronorsmynt för strömåtgång ( 40 kr för tre timmar ).
- Tillgång till cykelbod


Kostnader som Du betalar själv :

- kvartalsavgift för tomträtt (om tomten inte köpts av Borås Stad)
- el till egna fastigheten


Fiberanslutning

Fiber finns nedgrävt och förberett vid varje tomtgräns. Ring Split Vision om Du vill ansluta.