P-platskarta

P-platser kv 50-öringen 2021

Vi kommer att göra en genomgång av alla parkeringsplatser på området för att säkerställa att alla husägare har tillgång till en p-plats nära sin bostad. Detta har stor betydelse då det kan bli aktuellt med laddning av elbil i framtiden. Lars Lyborg och Sten Andersson jobbar med detta. De som hyr garage påverkas inte av detta.