P-platskarta

P-platser kv 50-öringen 2024

Vi kommer att göra en genomgång av alla parkeringsplatser på området för att säkerställa att alla husägare har tillgång till en p-plats nära sin bostad. Detta har stor betydelse då det kan bli aktuellt med laddning av elbil i framtiden. De som har eget garage eller hyr garage påverkas inte av detta.

På årsmötet beslutade vi att utreda hur vi skulle kunna ordna det så att alla radhusägare kunde få sin p-plats så nära egna huset som möjligt.


Så här ser det ut i dag på västra området som vi kallar "Kullen"

På östra området är det mer naturligt ordnat men vi skall titta även på det.

Ett förslag till lösning har lämnats där alla har möjlighet att elektrifiera sin p-plats. Alla är välkomna att lämna synpunkter på en lösning där den som så önskar skall kunna dra egen elkabel fram till sin p-plats för att kunna ladda en ev. kommande el- eller laddhybrid bil