medlemssida

Medlemssida

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgifterna om våra medlemmar är skyddade enligt  PUL (personuppgiftslagen). Inga uppgifter lämnas vidare till komersiella intressen eller obehöriga.

Vi lagrar inga uppgifter digitalt om våra boende i Samfällighetsföreningen

Medlemslista


33 Forsbring Bengt

35 Davidsson Hans

37 Waxelius Gitte

39 Bohman Sigbritt

41 Larsson Björn

43 Waxelius Maria /Peter Waxelius

45 Pettersson Maj

47 Larsson Gerd

49 Palenfeldt Ulf

51 Bergström Lena

53 Lyborg Lars

55 Jakobsson Berit

57 Proos Anders

59 Mikael Jonasson

61 Rydell Björn

63 Agneta o Annelie Alveljung

65 Nordström Barbro

67 Yassin Shaban/Shireen Tawfeeq

69 Widmark Arne, dödsbo

71 Flystedt Sten, Lena Björnstad

73 Parhagen Akso

75 Loan Tran

77 Johansson Lennart

79 Wahlin Karin

81 Krans Marcus

83 Hahnenberg Alfred

85 Gustafsson Malin

87 Viksten Mikael, Agneta

89 Anna-Maria Ehn

91 Lundkvist Lennart

93 Lindblom Bo

95 Lundin Anders

97 Davidsson Magnus

99 Swan Christo

103 Lundin Peter

105 Olsson Leif

107 Levinsson Marie

109 Johansson Morgan

111 Andersson Sten

113 Glybeck Inga-Lill/Brian

115 Liang Yu

117 Claesson Anna

119 Amtner Ingemar

121 Bahadin Bothan

123 Hermansson Margot

125 Segerblom Bengt

127 Madlani Anil

129 Karlsson Håkan

131 Abdelali Fatema

133 Boström Charlotte

135 Akexandersson Claes/Carina Winroth

137 Andersson Ulla-Mari /Kåre Sattberg

139 Sundling Valborg

141 Yngvesson Morgan

143 Prissberg Mona

145 Karlsson Lars

147 Klaar Margareta

149 Vejdan Mohammed

151 Lijegren Ann

153 Wijk Claes

155 Hassan Yousefi

157 Håkansson Birgit

159 Sahlin Roger

161 Azimi Behroos / Kajal Darbandi

163 Järdhult Claes

165 Karlsson Urban

 

 

 

Garageplatser


Kan hyras om du bor på området och tillhör föreningen.


Garage nr.  (Husnr inom par.)


1   Margareta Klaar.  147

2   Kåre Sattberg   137

3   Mona Prissberg  143

4   Morgan Yngvesson  141

5   Claes Järdhult  163

6.  Lars Karlsson  145

7   Gerd Larsson   47

8.  Lars Lyborg   53

9   Lisbeth Johansson.  77

10  Björn Rydell  61

11  Alfred Hanenberg. 83

12  Berit Jacobsson  55

13. Sigbritt Boman.  39

14. Peter Larsson. 37

15. Lena Bergström 51

16  Björn Larsson   47

17  Maj Pettersson. 45

18. Bengt Forsbring  33Garageplatskö


Köplats 1  Lena Johansson (153)     2008-09-28

Köplats 2  Carina Winroth  (135)     2015-09-11

Köplats 3  Joakim. (35)                    2017-12-10 
Köplats 4  Maria Waxelius (43)       2018-10-31

Köplats 5 Yassin Shaban (67)           2020-01-30        
Köplats 6  Madeleine Krans  (81)     2021-11-09
Köplats 7  Karin Wahlin  (79)           2023-02-14


Till varje hus finns tillgång till bilplats på området.

Uthyrda förråd samt kölista


Magnus Davidsson 97

Peter Larsson          37     

Lars Lyborg            53

Mona Prissberg     143
Akso Parhagen        73Kölista                              Anm.dag

Lena Johansson     153      2017-04-01
Maria Waxelius       43      2018-10-31
Anders Landin        71      2020-05-18