Styrelse

Styrelse och förtroendevalda

----------------------------------------------------------------------------------------

Styrelse 2020

 

Ordförande: Claes Wijk, hus nr 153. - claes.wijk@gmail.com

Kassör: Björn Rydell, hus nr 61 - rydell.boras@gmail.com

Sekreterare: Lars Lyborg, hus nr 53 - lab.lyborg@telia.com

Ledamot. Anil Madlani, hus nr 127 - hultatobak@telia.com

Ledamot: Sten Andersson, hus 111 - sten.ason@gmail.com

Ersättare: Madeleine Krans, hus 81 - madeleine.krans@harryda.se

Ersättare: Claes Alexandersson hus nr 135 - claesalex3755@gmail.comHemsidesansvarig: Sten Andersson, hus nr 111 - sten.ason@gmail.com

 

Revisor: Agneta Wiksten, hus nr 87

Revisor: Magnus Davidsson, hus nr 97

Revisorssuppleanter: Ulla Wahlin hus nr 79

Revisorssuppleanter: Gerd Larsson, hus nr 47

 

Valberedning: Brian Glybeck, hus nr 113

Valberedning: VakantÅrsmötet anteckningar:


Mötet innehöll inga större förändringar för verksamheten. Områdets skötsel diskuterades liksom centrifugen i tvättstugan som varit sönder. Städdagen fastställdes till den 29 september kl 17.


Den nya situation beträffande laddbara bilar diskuterades också.  De som bor i parhus kan lösa laddningen av bilen själva medan övriga 42 husägare kommer att behöva få en eller flera gemensamma laddstationer. Till detta återkommer styrelsen med förslag så snart det blir aktuellt. Styrelsen vill gärna veta om någon går i bilbytartankar. 


Ref. Sten Andersson