Styrelse

Styrelse och förtroendevalda

----------------------------------------------------------------------------------------

Sittande fr v: Claes Wijk,ordf. Lars Lyborg,sekr. Björn Rydell, kassör 
Stående fr v .Morgan Yngvesson, Sten Andersson,  Anil Madlani, Madeleine Krans

Styrelse 2020

 

Ordförande: Claes Wijk, hus nr 153. - claes.wijk@gmail.com

Kassör: Björn Rydell, hus nr 61 - rydell.boras@gmail.com

Sekreterare: Lars Lyborg, hus nr 53 - lab.lyborg@telia.com

Ledamot. Anil Madlani, hus nr 127 - hultatobak@telia.com

Ledamot: Sten Andersson, hus 111 - sten.ason@gmail.com

Ersättare: Madeleine Krans, hus 81 - madeleine.krans@harryda.se

Ersättare: Morgan Yngvesson, hus nr 141 - morgan_yngvesson@hotmail.com

Hemsidesansvarig: Sten Andersson, hus nr 111 - sten.ason@gmail.com

 

Revisor: Agneta Wiksten, hus nr 87

Revisor: Magnus Davidsson, hus nr 97

Revisorssuppleanter: Ulla Wahlin hus nr 79

Revisorssuppleanter: Gerd Larsson, hus nr 47

 

Valberedning: Brian Glybeck, hus nr 113

Valberedning: VakantÅrsmötet anteckningar:


Mötet innehöll inga större förändringar för verksamheten. Områdets skötsel diskuterades liksom centrifugen i tvättstugan som varit sönder. Städdagen fastställdes till den 30 september kl 17.


Den nya situation beträffande laddbara bilar diskuterades också. Men då endast en medlem har en sådan bil är problemet ännu inte aktuellt. De som bor i parhus kan lösa laddningen av bilen själva medan övriga 42 husägare kommer att behöva få en eller flera gemensamma laddstationer. Till detta återkommer styrelsen med förslag så snart det blir aktuellt. Styrelsen vill gärnaveta om någon går i bilbytartankar.


Fiber diskuterades också. SplitVision kommer att lämna ny offert  beroende på antalet intresserade. Förutom de 11 som nu har fiber installerat, har ytterligare 10 visat intresse för att ansuta sin fastighet. 


Ref. Sten Andersson