Styrelse

Styrelse och förtroendevalda

----------------------------------------------------------------------------------------

Styrelse 2024

 

Ordförande: Claes Wijk, hus nr 153. - claes.wijk@gmail.com

Kassör: Björn Rydell, hus nr 61 - rydell.boras@gmail.com

Sekreterare: Lars Lyborg, hus nr 53 - lab.lyborg@gmail.com

Ledamot: Agneta Wiksten, hus 87 - agneta.viksten@gmail.com

Ledamot: Sten Andersson, hus 111 - sten.ason@gmail.com

Ersättare: Bengt Segerblom - bengt5570@gmail.com

Ersättare: Claes Alexandersson hus nr 135 - claesalex3755@gmail.com
Ersättare: Anil Madlani, hus nr 127 -anilmadlani@gmail.com


Revisor: Agneta Alveljung, hus 63

Revisor: Magnus Davidsson, hus nr 97

Revisorssuppleanter: Inga-Lill Glybeck

Revisorssuppleanter: Gerd Larsson, hus nr 47

 

Valberedning: Morgan Johansson, hus nr 109

Valberedning: Vakant


Hemsidesansvarig: Sten Andersson, hus nr 111 -sten.ason@gmail.comRef. Sten Andersson